Op 3.3.2018 openden de deuren van The Work-Shop. In oktober 2021 zette Marja Macville haar initiatief om in een Stichting. Deze vorm past beter bij de doelstelling (het delen van het plezier iets met eigen handen creëren en de waardering voor ambachten te vergroten) en maakt continuering na haar pensionering makkelijker. Zij koos voor een rechtsvorm die veel in culturele instellingen gehanteerd wordt, die van een Raad van Toezicht met een directeur/algemeen bestuurder.

In de Raad van Toezicht zijn benoemd:

Gregor Falkenhagen, voorzitter

Martijn Kamermans, penningmeester, vice voorzitter

Rian Los, secretaris

Maaike Riesthuis, algemeen raadslid.

Marja Macville is algemeen bestuurder/directeur van Stichting The Work-Shop en dus geen Raadslid.